Zbigniew Kaleta (Katovice, Ostrava) – saxofon, klarinet (asistent)
Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Ostravské univerzitě pod vedením doc. Valtra Vítka. Poté pokračoval ve studiu klarinetu na Szymanowského akademii v Katovicích, kde pracoval pod vedením věhlasného polského pedagoga Andrzeja Janickiego. Vedle studia klarinet absolvoval také studium saxofonu u Jerzego Główczewskiego na oddělení jazzu a hudby populární. Již během studií absolvoval řadu národních i mezinárodních soutěží, na kterých získal řadu ocenění: Mezinárodní soutěž polské hudby XX. století (1995), Mezinárodní klarinetová soutěž v Piotrkowie Trybunalskim (1997) a klarinetové soutěži ve Włoszakowicích (2000). Od roku 1997 je členem Národního orchestru polského rozhlasu v Katovicích, se kterým často vystupuje jako sólista a také natáčí pro Polský rozhlas a vydavatelství Naxos. Jako sólista vystupoval např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Janáčkovým komorním orchestrem, Komorním orchestrem Impuls, NOSPR, Moravskou filharmonií Olomouc a řadou dalších. V letech 1994 – 1997 byl členem Stadlerova klarinetového kvarteta. V současné době působí jako klarinetista v Národním orchestru polského rozhlasu a také vyučuje hru na saxofon na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.