Letos jsme opět realizovali řadu výchovných koncertů pro děti všech věkových kategorií. Na našich vystoupeních jsme se skvěle bavili díky spontánní reakci dětí. Atmosféru Vám jistě přiblíží pár fotografií z těchto koncertů. Pokud budete mít zájem o tyto koncerty i pro Vaši školu, neváhejte nás kontaktovat!

  • PROGRAM č. I: Zahrajem si na malíře (pro MŠ a 1. třídu ZŠ)
  • PROGRAM č. II: Jak hudba maluje pohádku (pro 1. – 4. třídu ZŠ)
  • PROGRAM č. III: Hudba bez „škatulek“ (pro 5. – 7. stupeň ZŠ)
Výchovné koncerty

Zahrajem si na malíře

Hudebně-­výtvarné pásmo pro mateřské školy (pro MŠ a 1. třídu ZŠ)

Pořad je ztvárněný rozmanitou řečí tří druhů umění – hudebního, literárního a výtvarného. Harmonie tónů, slov a barev láká děti ke hře a učí je tvořivému poznávání a prožívání světa přírody, věcí a lidí.

Svěží, veselé, taneční i lyrické písničky skladatelů J. Hanuše a K. Háby, které jsou něžně i vtipně otextovány V. Fischerem a V. Čtvrtkem, zazní za doprovodu různých hudebních nástrojů. Děti se seznámí s houslemi, klarinetem, zobcovou i příčnou flétnou, kytarou, Orffovými nástroji a kromě klavíru poznají i bohatou škálu možností a barev digitálního piana. Přímo na pódiu vznikající obrazy dokreslují slova i melodii a elementárně učí děti poznávat výtvarné umění, chápat je a požívat. Texty na námět F. Nepila pomohly vytvořit umělecky a esteticky ucelený pořad, který chce probouzet fantazii a tvořivost dítěte.
Délka pořadu cca 50 min

Jak hudba maluje pohádku

Výchovný koncert je určen pro 1. -­ 4.třídu ZŠ

Během představení se děti mohou přesvědčit, jak hudba, stejně jako výtvarné umění, dokáže i beze slov vyprávět příběh nebo pohádku. Pohovoříme si o některých, pro děti známých i neznámých hudebních pojmech a seznámíme se s barvami hudebních nástrojů, které budou společně s malířem Barvičkou a dětmi malovat. Děti se naučí písničku, která nás bude provázet od jednoho obrazu k druhému. A co nám vymaluje hudba v naší paměti, fantazii nebo představě? To bude překvapení v soutěži na závěr našeho pořadu.
Délka pořadu cca 60 min

Hudba bez „Škatulek“

Výchovně vzdělávací pořad pro žáky 5. – 7. tříd ZŠ

Někteří lidé rozdělují hudbu do škatulek a říkají: ta je lepší, ta je horší, ta za nic nestojí. Pak se stane, že staví druhy hudby proti sobě, že vytvářejí mezi různými hudebními obory hranice. Zlozvykem “škatulkování“ bývají často nakaženi i mladí lidé a to vede k jednostrannosti a omezenosti zájmů.
Délka pořadu cca 60 min

Výchovně-­vzdělávací koncerty pro vyšší stupeň ZŠ se v nabídkových katalozích uměleckých agentur téměř nevyskytují. O to cennější je tento pořad, jehož cílem je vzbudit zájem posluchačů o kvalitní hudební produkce různých druhů hudby – hudba lidová, folklór, klasika, jazz... Je zajímavé sledovat, jak se hudba v těchto hudebních žánrech utváří a mění. Pořad doplňuje osnovy hudební výchovy.
Délka pořadu cca 60 min

Pro starší žáky a studenty pořádáme výchovné koncerty klasické s tématem hudby a slova velikonoc, vánoc, adventu či k danému hudebnímu stylu (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století) nebo hud. skladateli.
Délka pořadu cca 60 min


Statutární měst Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz