Agentura Presto

Agentura Presto

zastupování vynikajících českých a zahraničních umělců
pořádání komorních a výchovných koncertů v Českém rozhlase Ostrava
kompletní produkce hudebních nosičů CD a DVD

Zastupovaní umělci a soubory

Zastupovaní umělci a soubory

Houslista Jiří Vodička je jedním ze zastupovaných interpretů.
Zastupované umělce a soubory naleznete v hlavní nabídce.

Cyklus komorních koncertů

Cyklus komorních koncertů

Cyklus komorních koncertů v Českém rozhlase Ostrava.
Více naleznete zde

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty

Výchovné pořady hudby, slova a výtvarného umění
Více naleznete zde

Zastupovaní umělci a soubory

Zastupovaní umělci a soubory

Hornista a dirigent Ondřej Vrabec je jedním ze zastupovaných interpretů.
Zastupované umělce a soubory naleznete v hlavní nabídce.

Ivana Dohnalová [harfa]

Ivana Dohnalová je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala hru na harfu ve třídě prof. Ady Balové. Je rovněž absolventkou Pražské konzervatoře ze třídy prof. Jany Bouškové a ve studiu bude pokračovat na HAMU v Praze.

Každoročně absolvuje několik sólových i komorních vystoupení. V roce 2002 účinkovala na VIII. Světovém harfovém kongresu v Ženevě. Jako sólistka účinkovala s Dorikos kvartetem, Smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře, Komorním orchestrem Leoše Janáčka a Janáčkovou filharmonií Ostrava. V roce 2004 jí bylo uděleno stipendium Magdalény Jakubské, čímž získala možnost zúčastnit se letních Mistrovských kurzů na americké universitě Eastman School of Music v Rochesteru u prof. Kathleen Bride.

Každoročně se s ní můžeme setkávat na Harfových dnech v Ostravě, kde v roce 2004 uvedla českou premiéru Dvojkoncertu pro hoboj, harfu a komorní orchestr Witolda Lutosławského za doprovodu Janáčkova komorního orchestru. Je zvána ke spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a mezinárodním studentským orchestrem Europera.