Agentura Presto

Agentura Presto

zastupování vynikajících českých a zahraničních umělců
pořádání komorních a výchovných koncertů v Českém rozhlase Ostrava
kompletní produkce hudebních nosičů CD a DVD

Zastupovaní umělci a soubory

Zastupovaní umělci a soubory

Houslista Jiří Vodička je jedním ze zastupovaných interpretů.
Zastupované umělce a soubory naleznete v hlavní nabídce.

Cyklus komorních koncertů

Cyklus komorních koncertů

Cyklus komorních koncertů v Českém rozhlase Ostrava.
Více naleznete zde

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty

Výchovné pořady hudby, slova a výtvarného umění
Více naleznete zde

Zastupovaní umělci a soubory

Zastupovaní umělci a soubory

Hornista a dirigent Ondřej Vrabec je jedním ze zastupovaných interpretů.
Zastupované umělce a soubory naleznete v hlavní nabídce.

Jan Ostrý [flétna]Jan Ostrý začal hrát na flétnu nejprve pod vedením prof. V. Žilky a později na Pražské konzervatoři u prof. F. Malotína. Od roku 1992 studoval na Conservatoire National de Region de Versailles (prof. Ch. Rayneau a J. Royer), v letech 1996-­‐1999 jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon (prof. Ph. Bernold a R. Thullier), kde ukončil studium udělením 1. ceny konzervatoře -­‐ jednohlasně. V průběhu svého studia se stal držitelem cen na různých interpretačních soutěžích (Concertino Praga, soutěž F. X. Duška v Praze, Soutěž konzervatoří, Cena Společnosti B. Martinů ... )V roce 1991 byl pozván Evropskou hudební akademií na mistrovské kurzy v Bonnu (prof. K. Zoeller) a během studií se zúčastnil mistrovských kurzů u předních flétnistů jako B. Kuijken, A. Marion, J. Zoon či K. Hünteler. Své pedagogické i interpretační znalosti později prohluboval konzultacemi a následně i spoluprací s prof. H. Schmeiserem z Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Jako sólista nebo komorní hráč vystupoval na koncertech v mnoha evropských zemích a různých festivalech, jako například Concertino Praga, Dny komorní hudby v Lyonu, Mladá Praha, Concentus Moravie, ORF Festival-­‐Eggenberger Schlosskonzerte, Dny Pierra Bouleze v Lyonu a St. Etienne (za přítomnosti P. Bouleze), Česká sezóna ve Francii 2002, Kulturtage v rakouském Neubergu, Festival Emmy Destinové, Steirische Stifts-­‐und Schloss Konzerte, Haydnovy hudební slavnosti, Martinů Fest ve Vídni a řadě dalších.Spolupráce s Českým rozhlasem začíná v roce 1990 a zahrnuje řadu titulů počínaje hudbou barokní až k premiérám současných autorů. Spolupodílel se na CD z komorního díla A. Rejchy a J.L.Dusíka – cena Tip Harmonie 1998 (Studio Matouš), CD Evy Urbanové České Vánoce, souborném provedení kvartetů J.J.Ryby (Naxos), kompletu Bachových sonát pro 2 flétny a continuo a CD „Bach family“-­‐ komorní hudby Bachových synů (Nimbus Records).Od roku 2001 vyučuje na mistrovských kurzech Evropské flétnové Akademie v rakouském Fissu a od roku 2003 i v rakouském Neubergu. V koncertní sezoně 1999/2000 byl sólo -­‐ flétnistou v Orchestre National de Lyon, (šéfdirigent Emmanuel Krivine) a v sezóně 2001/2002 působil jako sólo-­‐flétnista v Den Norske Operaen, Oslo. V současné době vyučuje hru na flétnu a komorní hru na Konzervatoři v Praze a Ostravské univerzitě.

Od roku 2001 je pak pravidelně zván na mistrovské kurzy Evropské flétnové akademie v rakouském Fissu a od roku 2003 i na semináře při festivalu Neuberger Kulturtage. V roce 2012 čekají Jana Ostrého vystoupení pro Holandský rozhlas v Concertgebouw Amsterdam, či na významných festivalech jako jsou Styriarte (založený a vedený N. Harnoncourtem), Pražském Jaru, Mezinárodním flétnovém festivalu v Maastrichtu či Svatováclavském hudebním festivalu.