Agentura Presto

Agentura Presto

zastupování vynikajících českých a zahraničních umělců
pořádání komorních a výchovných koncertů v Českém rozhlase Ostrava
kompletní produkce hudebních nosičů CD a DVD

Zastupovaní umělci a soubory

Zastupovaní umělci a soubory

Houslista Jiří Vodička je jedním ze zastupovaných interpretů.
Zastupované umělce a soubory naleznete v hlavní nabídce.

Cyklus komorních koncertů

Cyklus komorních koncertů

Cyklus komorních koncertů v Českém rozhlase Ostrava.
Více naleznete zde

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty

Výchovné pořady hudby, slova a výtvarného umění
Více naleznete zde

Zastupovaní umělci a soubory

Zastupovaní umělci a soubory

Hornista a dirigent Ondřej Vrabec je jedním ze zastupovaných interpretů.
Zastupované umělce a soubory naleznete v hlavní nabídce.

Lukáš Michel [klavír] Lukáš Michel se narodil v Karviné, kde získal základy klavírní hry v Lidové škole umění ve třídě paní učitelky Danuty Cechlové. V letech 1990 - 1996 byl posluchačem Konzervatoře v Ostravě v klavírní třídě prof. Milady Šlachtové a Moniky Tugendliebové, pod jejichž vedením se zúčastnil mnoha celostátních i mezinárodních soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních či Soutěže o Cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí.

Jako vedlejší obor si vybral také dirigování, jehož studium ukončil absolventským koncertem se školním sborem. Od roku 1996 studoval klavírní hru na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity u Prof. Rudolfa Bernatíka. V průběhu vysokoškolského studia získal kupř. Cenu za nejlepší provedení díla Leoše Janáčka na Soutěži o Cenu Beethovenova Hradce nebo 3.cenu na soutěži Česko-anglické nadace v Londýně. Univerzitní studium zakončil koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava a sólovým recitálem z děl F. Liszta, F. Chopina, L. Janáčka a M. Ravela.

Od roku 1997 se často věnuje komorní hře a korepetici mládežnického sboru Permoník působícího při Základní umělecké škole v Karviné. Jako sólista i korepetitor vystupoval v řadě zemí Evropy (Německu, Polsku, Rakousku, Velké Británii, USA, Japonsku a Číně). Od roku 2000 působil jako pedagog klavírní hry a korepetice na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a korepetoval studenty Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. V roce 2010 ukončil doktorské studium v oboru Hudební interpretace – hra na klavír na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě pod vedením Prof. Stanislava Zamborského.

Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, kde se věnuje výuce hry na klavír a klavírním korepeticím. V letech 2010 a 2011 zastával funkci proděkana pro umění, vědu a zahraniční vztahy Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Repertoár skladeb uváděných na koncertech obsahuje zejména sonáty vídeňských mistrů J.Haydna, W.A.Mozarta a L.van Beethovena, dále skladby F.Chopina, F.Liszta, J.Brahmse, a především českých skladatelů 20.století L. Janáčka, B. Martinů, J. Nováka, K. Slavického a dalších.