Saxofonové kvarteto vzniklo v roce 2013 jako komorní těleso studentů Fakulty umění na Ostravské univerzitě oboru saxofon, ze třídy Mgr. Zbigniewa Kalety, čímž se stalo v ČR unikátním, neboť zde dosud neexistovalo takovéto seskupení, složené z vysokoškolsky vzdělaných saxofonistů. Během krátké doby kvarteto nastudovalo řadu skladeb původně napsaných pro saxofonové kvarteto, ale i různých transkripcí od baroka až po současnost. V roce 2015 kvarteto navázalo spolupráci s hudební agenturou Presto, díky níž se mohlo prezentovat na koncertech nejen v Moravskoslezském, ale také v Olomouckém, Vsetínském a Zlínsk& eacute;m kraji a ve většině městech a obcích, měli posluchači možnost slyšet saxofonové kvarteto vůbec poprvé. Díky spolupráci s agenturou mohli tyto čtyři saxofonisty slyšet i posluchači Českého rozhlasu, kdy byl odvysílán záznam koncertu konaného ve Studiu 1 v Českém rozhlase Ostrava.

Složení:

Daniel Troszok - sopran/alt saxofon

je nejstarším členem a uměleckým vedoucím souboru. Původně vystudoval hru na klarinet na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, avšak po otevření oboru saxofon v této instituci se opět přihlásil ke studiu. V roce 2008 se tak stal pod vedením Mgr. Zbigniewa Kalety prvním absolventem Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě ve hře na saxofon. V roce 2010 byla výuka saxofonu zavedena i na Ostravské univerzitě, kde pokračoval ve studiu. Jako host spolupracoval s významnými hudebními tělesy na Moravě, ale také v Polsku, např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Ostravskou bandou, orchestrem hudebního divadla v Gliwicích (Polsko), MACH - doprovodná kapela Martina Chod&uacut e;ra a d alšími. Kromě saxofonového kvarteta hraje také na klarinet se souborem “Klezmák”, který se zaměřuje na židovskou hudbu. V současnosti vyučuje hru na klarinet a saxofon v ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín a také na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, kde mimo jiné také vede studetnské saxofonové kvarteto.

Lukáš Kolek - sopran/alt saxofon

je naopak nejmladším členem, ale svými zkušenostmi si se svými kolegy nezadá. Na saxofon se začal učit právě pod vedením Daniela Troszoka a po přijetí na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě pokračoval u Mgr. Zbigniewa Kalety. V současnosti studuje prestižní hudební akademii v Katowicích. I přes svůj mladý věk má již na kontě řadu úspěchů v soutěžích jak v ČR tak v Polsku, významným úspěchem bylo např. 2. místo na Pro Bohemia 2013. Sólově vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava a s Českou filharmonií na open-air koncertu, kde byl s několika dalšími mladými umělci vybrán z více než sta uchazečů konkurzu. Jako host spolupracoval tak& eacute; s filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, několik let byl členem dechového orchestru Májovák v Karviné. Kromě saxofonu se věnuje také hře na cimbál. Působí jako učitel v ZUŠ Třinec a ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně, kde učí klarinet, saxofon a cimbál.

Jiří Pohanka - tenor saxofon

je nejvzdělanějším členem, neboť má magisterský titul z Ostravské univerzity v oboru hudební výchova a sbormistrovství (2011). Původně studoval hru na klarinet u Doc. Mgr. Igora Františáka PhD., následně u MgA. Lukáše Brody. Do hry na saxofon jej zasvětil Milan Straka a vzdělání nadále prohloubil u Mgr. Zbigniewa Kalety na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a následně na Fakultě umění Ostravské univerzity. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních saxofonových kurzů, kde pod vedením špičkových evropských lektorů a muzikantů (Philippe Portejoie, Paweł Gusnar, Bartłomiej Duś ad.) nadále rozvíjí své schopnosti, dovednosti a poznatk y v obla sti saxofonové interpretace. Spolupracuje s mnoha uměleckými tělesy (Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, NDM Ostrava, Ostravské divadelní soubory a jiná seskupení např. Jazz combo Milana Straky ad.). Hru na saxofon vyučuje na ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě

Matúš Tomala - baryton saxofon

je zahraničním členem kvarteta (Slovensko). Vystudoval hru na saxofon na Konzervatoři v Žilině pod vedením Mgr. art Mareka Pastírika ArtD. Od roku 2012 studuje na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Mgr. Zbigniewa Kalety. V minulosti hrál v bigbandech Slovak young swing generation a v Bigbandu Žilinské konzervatoře, se kterým občas vystupuje dodnes. K největším úspěchům patří 1. místo v soutěži slovenských konzervatoří ve hře na dřevěné dechové nástroje a 1. místo, které získal se saxofonovým kvartetem Žilinské Konzervatoře pod vedením Mareka Pastírika na soutěži slovenských konzervatoří v komorní hře. Pravidelně vystupuje s djs, se kterými hr av&aacut e; elektroswing. Na saxofon vyučuje v ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov.